Niepoprawna pisownia

rużne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

różne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rórzne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rurzne

Niepoprawna pisownia