Niepoprawna pisownia

chipokryta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hipokryta

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hipokryta oznacza osobę, która jest nieszczera, fałszywa i dwulicowa. Odnosi się zarówno do wypowiedzi tej osoby, jak i zachowania, w którym działania niezgodne są z zasadami, o których opowiada, przekonując, iż je wyznaje.
Słowo hipokryta zapisujemy przez h. Jest to słowo wywodzące się z języka greckiego. Jego poprawny zapis wyjaśnia reguła języka polskiego, która mówi, że jeśli w danym wyrazie na początku występuje cząstka: hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo- oraz hydro, to zawsze zapisujemy ją przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten hipokryta znowu tu przyjechał, wolę iść do parku albo do galerii, niż słuchać jego wystąpień.
Według mnie Jasiek to hipokryta, ciągle zmienia zdanie, zwłaszcza wtedy, kiedy mu się to opłaca.
Nie podoba mi się to, co mówi Arek. Brzmi jak hipokryta, można go posłuchać, ale lepiej się do tego nie przywiązywać.


Niepoprawna pisownia

hibokryta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hypokryta

Niepoprawna pisownia