Poprawna pisownia

powiedz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo powiedz należy zawsze pisać przez -dz na końcu. Wyraz ten pochodzi od czasownika powiedzieć, który oznacza przekazanie informacji lub myśli za pomocą słów. Po odcięciu końcówki bezokolicznika -ieć, pozostaje słowo powiedz. Jest to forma w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, pochodząca od słowa powiedzieć.

Przykłady poprawnej pisowni

Powiedz, jak było dzisiaj w szkole, umieram z ciekawości!
Powiedz, czemu nie było cię wczoraj w pracy i nie zgłosiłeś mi tego z jednodniowym wyprzedzeniem?
Powiedz mi, dlaczego to zrobiłaś? Czy nie zależy Ci już na mnie w ogóle?


Niepoprawna pisownia

powiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wiec

Niepoprawna pisownia