Poprawna pisownia

rozpłacz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rospłacz

Niepoprawna pisownia