Niepoprawna pisownia

trzebabyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzeba było

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy zapisywać rozdzielnie. Wynika to z faktu, że czasownik trzeba jest czasownikiem niewłaściwym, mającym ograniczoną odmianę, uzależnioną od czasownika być, z którym się łączy w różne formy fleksyjne. Wszystkie zapisywane są oddzielnie.
Trzeba było to określenie, służące wyrażeniu konieczności. Odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzeba było nie umawiać się ze mną tak wcześnie, skoro nie miałeś pewności, czy zdążysz.
Gdyby wczoraj nie trzeba było iść do szkoły, Wojtek spędziłby cały dzień przed komputerem.
Trzeba było mnie słuchać, kiedy ostrzegałem, to teraz byś nie narzekał na niepowiedzenie.


Niepoprawna pisownia

tszeba było

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżeba było

Niepoprawna pisownia