Poprawna pisownia

spotkań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spodkań

Niepoprawna pisownia