Niepoprawna pisownia

czym kolwiek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czymkolwiek

Poprawna pisownia, znaczenie: słowa czymkolwiek używamy w odniesieniu do tematu rozmowy, który nie jest doprecyzowany. Może dotyczyć także przedmiotów, które nie zostały jasno określone.
Wyraz czymkolwiek należy zapisywać razem. Wynika to z faktu, iż jest on odmienionym słowem cokolwiek, a zatem nie można rozbijać go na składowe, skoro wyraz podstawowy pisany jest łącznie. Pojawia się w następujących przypadkach:
– W miejscowniku, odpowiadającym na pytania: o kim, o czym, gdzie występuje jako o czymkolwiek,
– W narzędniku, odpowiadającym na pytania: z kim, z czym, gdzie występuje w formie z czymkolwiek.

Przykłady poprawnej pisowni

Możesz myśleć, o czymkolwiek zechcesz, ale powinieneś uważać na to, co mówisz na głos.
Gdybyś pomyślał o czymkolwiek więcej, niż tylko o sobie, spróbowałbyś ją chociaż przeprosić.
Z czymkolwiek teraz nie dzwonisz, muszę cię już na wstępie poinformować, że nie mam czasu.


Niepoprawna pisownia

czym-kolwiek

Niepoprawna pisownia