Poprawna pisownia

ciekawi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciekawji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciekawii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciekawjii

Niepoprawna pisownia