Niepoprawna pisownia

nie otwieranie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieotwieranie

Poprawna pisownia