Niepoprawna pisownia

róstykalnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rustykalnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ruztykalnie

Niepoprawna pisownia