Niepoprawna pisownia

róde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rude

Poprawna pisownia