Niepoprawna pisownia

rezerwóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rezerwuje

Poprawna pisownia