Niepoprawna pisownia

responzywna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

responsywna

Poprawna pisownia, znaczenie: odpowiadająca na działanie, reagująca na coś, w odniesieniu do technologii również: dostosowująca się do szerokości ekranu (np. komputera lub telefonu).


Niepoprawna pisownia

rezponsywna

Niepoprawna pisownia