Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie – poprawnymi pisowniami są pokoi, jak również pokojów. Odmiana słowa pokój, pokoje, która kończy się na -i, co jest wynikiem staropolskiej odmiany tego słowa. Dzisiaj zazwyczaj pokoi używa się w języku potocznym, a w pisanym częstszą formą jest pokojów, choć obie są poprawne.
Pokoi pochodzi od słowa pokój, oznaczającego pomieszczenie mieszkalne, zazwyczaj przeznaczone do wypoczynku. Może odnosić się także do pomieszczeń o charakterze biurowym.

Poprawna pisownia

pokoi

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

pokojów

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Musiałem przejść przez siedem pokoji w tym biurowcu, żeby w końcu uzyskać odpowiedź!
W naszym starym mieszkaniu było zbyt mało pokoi, dlatego zdecydowaliśmy się kupić większe.
Albo mi się zdawało, albo z pokoji na górze dobywały się jakieś dźwięki. Lepiej to sprawdźmy.


Niepoprawna pisownia

pokoji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokoii

Niepoprawna pisownia