Niepoprawna pisownia

renki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ręki

Poprawna pisownia