Niepoprawna pisownia

noto

Niepoprawna pisownia, wyjątek: wołacz słowa „nota„.


Poprawna pisownia

no to

Poprawna pisownia