Niepoprawna pisownia

przeżuca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przerzuca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przerzóca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszerzuca

Niepoprawna pisownia