Niepoprawna pisownia

współ lokatorka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

współlokatorka

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym wyrazem określamy kobietę, z którą mieszkamy. Jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, oznaczający osobę, z którą wynajmujemy czy dzielimy razem mieszkanie lub pokój.
We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, nakazująca łączny zapis cząstki współ- z innymi wyrazami (rzeczownikami lub czasownikami). Stąd określenie współlokatorka należy zawsze pisać razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Moja współlokatorka zrobiła mi niespodziankę i posprzątała całe mieszkanie.
Widzisz tę dziewczynę? Przez kilka miesięcy była moją współlokatorką.
Zanim z nią zamieszkasz, upewnij się, że Twoja przyszła współlokatorka nie będzie organizowała głośnych imprez.


Niepoprawna pisownia

współ-lokatorka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wspułlokatorka

Niepoprawna pisownia