Niepoprawna pisownia

rądlu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rondlu

Poprawna pisownia