Wyrażenie byłbym w języku polski zawsze zapisujemy jako jeden wyraz – łącznie. Nie ma tu znaczenia kontekst zdania – pisownia rozłączna to zawsze błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

był bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byłbym

Poprawna pisownia