Niepoprawna pisownia

nie dyskretny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedyskretny

Poprawna pisownia