Poprawna pisownia

pudełka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

putełka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pudeuka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pódełka

Niepoprawna pisownia