Zgodnie z aktualnym stanem języka polskiego (a ten wynika z aktualnie obowiązujących słowników) obie przedstawione tu formy zapisu, czyli zarówno kilkukrotne, jak również kilkakrotne są jak najbardziej poprawne. Nie było tak jednak zawsze – mimo, że dziś obie pisownie funkcjonują w języku polskim jako synonimy i można używać ich z tego powodu wymiennie to jednak w przeszłości słowniki odnotowywały wyłącznie wersję kilkakrotne.

Poprawna pisownia

kilkukrotne

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkakrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilkókrotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku-krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotne

Niepoprawna pisownia