Niepoprawna pisownia

patrjotów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

patriotów

Poprawna pisownia