Niepoprawna pisownia

pszeżyłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przeżyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze żyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyłeś

Niepoprawna pisownia