Poprawna pisownia

przy nim

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przynim

Niepoprawna pisownia