Niepoprawna pisownia

nieuważasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uważasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuwarzasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie uwarzasz

Niepoprawna pisownia