Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jehowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Świadkowie Jehowy

Poprawna pisownia, znaczenie: Świadkami Jehowy nazywamy w skrócie członków Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy. Jest to związek wyznaniowy, który głosi, że Jehowa (Jahwe) jest jedynym Bogiem. Wyznawcy ci znani są przede wszystkim ze swojej posługi – chodzenia od domu do domu oraz rozdawania na ulicach specyficznych ulotek.
Jedyną prawidłową wersją powyższego wyrażenia jest Świadkowie Jehowy – drugi wyraz jako rzeczownik powinien przyjąć końcówkę deklinacyjną dopełniacza (Świadkowie – kogo? czego? Jehowy).

Przykłady poprawnej pisowni

Już miałam wychodzić z domu, kiedy do drzwi zapukali Świadkowie Jehowy.
Świadkowie Jehowy prowadzą w Stanach Zjednoczonych wielomilionowy przemysł filmowy.
Świadkowie Jehowy stale działają, by poszerzyć grono wyznawców swojej religii.


Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jechowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Świadkowie Jechowy

Niepoprawna pisownia