Poprawna pisownia

przepaść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przepadnąć

Niepoprawna pisownia