Niepoprawna pisownia

wtargneli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wtargnęli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w targneli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w targnęli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftargnęli

Niepoprawna pisownia