Niepoprawna pisownia

po spało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pospało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pozpało

Niepoprawna pisownia