Poprawna pisownia

przedostatnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przed ostatnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedostatnia

Niepoprawna pisownia