Niepoprawna pisownia

prostży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prostszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prostrzy

Niepoprawna pisownia