Poprawna pisownia

prostsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prostża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prostrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

proztsza

Niepoprawna pisownia