Poprawna pisownia

Prokomie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Prokom’ie

Niepoprawna pisownia