Niepoprawna pisownia

półtora godziny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półtorej godziny

Poprawna pisownia, znaczenie: półtorej godziny to jedyny poprawny zapis tego wyrażenia. Jest ono połączeniem rzeczownika rodzaju żeńskiego godzina z liczebnikiem półtora. Zgodnie z zasadą odnoszącą się do tego liczebnika ułamkowego, zawsze przyjmuje on formę półtorej w połączeniu wyrazami o rodzaju żeńskim.
Półtorej godziny odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce przed takim czasem lub które trwały przez dziewięćdziesiąt minut. Liczebnik ułamkowy, który jest tu wykorzystany, oznacza jeden i pół i wywodzi się z języka staropolskiego.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdy wykład na mojej uczelni trwa półtorej godziny, ale zajęcia laboratoryjne mogą być dłuższe.
Potrzebuję półtorej godziny na dokończenie tego rysunku, ale kiedy już będzie gotowy, pokażę ci go.
Za półtorej godziny przyjedzie do nas ciocia Teresa, więc pomóż mi w sprzątaniu mieszkania.


Niepoprawna pisownia

pułtorej godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pułtora godziny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

półtorejgodziny

Niepoprawna pisownia