Poprawna pisownia

potężna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potenżna

Niepoprawna pisownia