Niepoprawna pisownia

chantel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hantel

Poprawna pisownia, znaczenie: ciężar do ćwiczeń gimnastycznych lub siłowych.