Niepoprawna pisownia

dzieńdobry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dzień dobry

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to należy zapisywać osobno. Stosujemy je jako powitanie, które może być używane zarówno w stosunku do rówieśników, jak i w sytuacjach oficjalnych, kiedy witamy osoby starsze, przewyższające nas stanowiskiem czy rangą. Po poprzedzeniu go przyimkiem na uzyskujemy określenie na dzień dobry, czyli inaczej: na początku, w pierwszej kolejności. Oczywiście, również i w tym przypadku każdy człon tego zwrotu powinien być zapisany oddzielnie.
W języku polskim dopuszczalne jest również używanie jako żartobliwego powitania, zdrobnienia dzieńdoberek. Ono już z kolei zapisywane jest łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzień dobry, pani Gosiu! Piękna dziś pogoda, prawda?
Kiedy wróciłam do domu, na dzień dobry wzięłam się za przygotowanie obiadu.
Po tylu latach znajomości wystarczyła jedna kłótnia żeby przestał mówić mi nawet dzień dobry.


Niepoprawna pisownia

dziendobry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dzien dobry

Niepoprawna pisownia