Niepoprawna pisownia

niejedno znaczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednoznaczni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie jednoznaczni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie jedno znaczni

Niepoprawna pisownia