Poprawna pisownia

zadłużeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zadłurzeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za dłużeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zadużeni

Niepoprawna pisownia