Poprawna pisownia

prawdomówna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawdomuwna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo mówna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo-mówna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo muwna

Niepoprawna pisownia