Poprawna pisownia

pożyczyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzyczyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po życzyła

Niepoprawna pisownia