Niepoprawna pisownia

dźwi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drzwi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dżwi

Niepoprawna pisownia