Niepoprawna pisownia

chotel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hotel

Poprawna pisownia, znaczenie: hotel to budynek, w którym mogą przenocować goście za odpowiednią opłatą.
Słowo hotel prawidłowo zapisujemy przez h. Wyraz ten został zaczerpnięty z języka francuskiego, gdzie brzmi hôtel. W nim pojawił się z kolei od łacińskiego hospes, oznaczającego gospodarza, gościa. W języku polskim wyraz hotel zachował swą oryginalną pisownię, dlatego zapisywany jest przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Hotel, który odwiedzili jako pierwszy, nie spełniał ich wymagań, dlatego postanowili zmienić miejsce pobytu.
Postanowili wspólnie wybrać miejscowość, do której pojadą, a także hotel, w którym się zatrzymają.
Studenci zdecydowali się na hotel, bo miał wyższe standardy, ale musieli liczyć się z większą opłatą za nocleg.