Niepoprawna pisownia

za witamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zawitamy

Poprawna pisownia, znaczenie: pojawimy się gdzieś, przybędziemy dokądś.