Poprawna pisownia

powtórz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poftórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powturz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powtuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powtóż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powtusz

Niepoprawna pisownia