Poprawna pisownia

powróciły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powruciły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wróciły

Niepoprawna pisownia