Niepoprawna pisownia

nie wiadoma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiadoma

Poprawna pisownia