Poprawna pisownia

powinienem był

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po winienem był

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powinienembył

Niepoprawna pisownia